بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

پاسخ دکتر حسابی

یکی از دانشجویان دکتر حسابی به ایشان گفت : شما سه ترم است که مرا از این درس می اندازید. من که نمی خواهم موشک هوا کنم . می خواهم در روستایمان معلم شوم .  دکتر جواب داد : تو اگر نخواهی موشک هواکنی و فقط بخواهی معلم شوی قبول ، ولی تو نمی توانی به من تضمین بدهی که یکی از شاگردان تو در روستا ، نخواهد موشک هوا کند.


پیشنهاد نقشه راه برای‌آینده

می‌گویند ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم گروهی را در مخفیگاه‌ها مسوول تنظیم برنامه بازسازی کشور پس از پایان جنگ کرده بود...

ادامه مطلب

داستان کوکاکولا

یکی از نمایندگان فروش شرکت کوکاکولا، مایوس و نا امید از خاورمیانه بازگشت.

دوستی از وی پرسید: چرا در کشورهای عربی موفق نشدی؟

وی جواب داد: هنگامی که من به آن جا رسیدم مطمئن بودم که می‌توانم موفق شوم و فروش خوبی داشته باشم. اما مشکلی که داشتم این بود که من عربی نمی‌دانستم. لذا تصمیم گرفتم که پیام خود را از طریق پوستر به آن‌ها انتقال دهم. بنابراین سه پوستر زیر را طراحی کردم...

ادامه مطلب

منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

 

منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد


ادامه مطلب

آشنایی با مکاتب‌ استراتژی

مکاتب استراتژی

1) مکتب تدبیر: یک فرایند مفهومی Design School

منشا این مکتب به سلزنیک (Selznick) باز می‌گردد. کار او توسط چندلر(Chandler) دنبال و سپس توسط آندروز (Andrews) به صورت دقیق‌تری تعریف گردید. دراین مکتب شکل‌گیری استراتژی، از طریق ایجاد تطابق بین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی انجام می‌شود.
دراین راستا، مدیر ارشد سازمان، استراتژی‌های ساده، شفاف و منحصر ‌به ‌فردی را تبیین می‌کند و ازاین لحاظ به راحتی قابل پیاده شدن است.
این مکتب حداقل تا اوایل دهه 1970 بر فضای استراتژیک یک غالب بوده است و حتی امروز هم به صورت نامحسوس ابعاد آموزشی و اجرایی استراتژی را تحت تأثیر دارد. هر چند مکتب تدبیر در جایگاه اصلی خود توسعه نیافت ولی در تلفیق با سایر دیدگاه‌ها در زمینه‌های دیگر رشد کرد...

ادامه مطلب

شبه پارادایم حکمرانی خوب

یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال جدید که از دهه 1980 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده، موضوع حکمرانی خوب است. این مساله به ویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه‌سازی جامعه مدنی درسیاست‌های مربوط به اعطای کمک‌ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه انسانی پایدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیط زیست و رشد و توسعه زنان، تاکید می‌شود، که همه این‌ها با حکمرانی خوب تحقق می‌یابد. در حکمرانی خوب شراکت بین سه رکن اصلی دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی در انجام فعالیت‌ها وجود دارد که گاهی فراتر از مشارکت است. لذا، ارتباط صحیح و تعاملی سه بخش یاد شده، زمینه تحقق حکمرانی خوب را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداری فراهم می‌سازد( شریف زاده، 1382 ).

ادامه مطلب

شبه پارادایم خدمات عمومی نوین

رابرت دنهارت، اندیشمند معاصر مدیریت دولتی از منظری خاص، به آگزیوماتیزه نمودن شبه پارادایم مدیریت دولتی نوین و آشکارسازی آگزیوم و پیش فرض اصلی مستتر در این شبه پارادایم می‌پردازد. بر این اساس او معتقد است: فرض محوری مدیریت دولتی نوین این است که تجمیع منافع شخصی افراد هر جامعه، تقریب مناسبی از منافع عمومی آن جامعه است.

ادامه مطلب

مشارکت عمومی در خط مشی گذاری


چکیده :

یکی از موضوعات مهمی که در سال‌های اخیر در بین کشورهای آزاد و دموکراتیک اهمیت زیادی یافته است، بحث مشارکت عمومی مردم در فرایند سیاستگذاری می‌باشد. منظور از مشارکت عمومی در واقع مشاوره و گفتمان بین بخش‌های مختلف جامعه و نظرخواهی از آنها برای اثرگذاری بر فرایند تدوین خط مشی ها می‌باشد. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه تعریفی ازمشارکت عمومی روش های مختلفِ مشارکت و فرایند آن و رابطه آن با فرایند سیاستگذاری مورد بحث قرار گیرد...

ادامه مطلب

نقش گروههای ذی نفوذ در فرایند خط مشی گذاری دولتی

چکیده  :

گروههای ذی‌نفوذ، مستقیماً در فتح قدرت و اجرای آن، مشارکت نمی‌یابند بلکه در حالیکه خارج از قدرت باقی می مانند آنرا متأثر می‌سازند و برآن فشار می‌آورند. در مورد گروههای ذی‌نفوذ تقسیم‌بندی‌های مختلفی انجام شده است . واژه گروههای ذی نفوذ احتمالاً دقیق نیست و کلیه شرکت کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی که خواهان تجزیه و تحلیل آنها هستیم را در برنمی گیرد. برخی از شرکت‌کنندگان در خط مشی‌گذاری عمومی اصلاً گروه ذی‌نفوذ نیستند ولی ما آنها را به دلیل شرکتشان در امر سیاستگذاری گروههای ذی‌نفوذ می‌خوانیم. امروزه  در بین کشورهای آزاد و دموکراتیک اهمیت، بحث مشارکت عمومی مردم در فرایند سیاستگذاری می‌باشد...

ادامه مطلب

خط مشی

پیشگفتار :
تعریف خط مشی
معنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. اولین واژه ای که ازpolicy به ذهن می رسد politics به معنای " سیاست " است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن " حرکت " نهفته است...

ادامه مطلب

کوچک سازی و اثرات آن در سازمان

چکیده

شرکتها به منظور کاهش هزینه­ها، ارتقای کارائی و حفظ سطح قابل قبول سودآوری برای سهامداران خود اقدام به کوچک سازی می­کنند. سازمان در اجرای پروژه کوچک سازی نباید منفعل عمل کند بلکه باید رویکردی فعال داشته باشد. در استراتژی کوچک سازی فعالانه، سازماندهی مجدد سازمان در جهت افزایش کارائی و کسب سهم بازار است اما در رویکرد منفعل، کوچک سازی تنها به واسطه وجود مشکلات مالی عدیده در سازمان صورت می پذیرد.
در این پژوهش ابتدا با مطالعه تطبیقی متون موجود پیرامون کوچک سازی سازمان چارچوبی نظری جهت بررسی کوچک سازی سازمان ایجاد می گردد. سپس با مطالعه تطبیقی تجارب سازمانها در زمینه کوچک سازی و چارچوب نظری موجود، نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود در کوچک سازی سازمانها شناسائی می شود. در نهایت راهکارهای تدوین وضع مطلوب جهت کوچک سازی سازمان ارائه می شود...

ادامه مطلب

تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی در سازمان

چکیده
یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت دولتی نوین خط مشی های عمومی می باشد که چارچوبی را برای سایر تصمیم گیری ها فراهم می آورد. این مسأله لزوم تجزیه و تحلیل خط مشی های عمومی را به عنوان یک موضوع درخور توجه در مدیریت هزاره سوم مطرح می سازد. در مطالعه حاضر با مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه تجزیه و تحلیل خط مشی عمومی، ماهیت خط مشی عمومی تشریح می شود و جایگاه خط مشی در سازمان بررسی می شود. در ادامه ضمن بیان رویکردهای مختلف به خط مشی عمومی مدل هایی برای آن ارائه می گردد. سپس به بیان اجرا و ارزیابی خط مشی پرداخته شده و در نهایت مسائل و مشکلات مبتلابه بررسی می شود...

ادامه مطلب

جایگاه سازمان های غیردولتی در خط مشی گذاری عمومی

به باور صاحب نظران برنامه های توسعه ملی و محلی بدون مشارکت مردمی (توسعه از پایین) موفقیت آمیز نخواهند شد. در سال های اخیر اهمیت بررسی سازمان های غیر دولتی و نقشی که در توسعه ایفا می کنند جای خود را در محافل اجرایی و دانشگاهی باز کرده است. سازمان های غیردولتی شکل هایی داوطلبانه از افراد جامعه هستند که سعی کرده اند بخشی از وظایف دولت را در امور جامعه انجام دهند. البته مشارکت مردمی به شکل سنتی و غیر رسمی در کشور ما از قدمتی طولانی برخور دار است، اما آنچه در اینجا مورد توجه است شکل رسمی و قانونی سازمان های غیر دولتی و تبیین جایگاه آنها در فرآیند های خط مشی گذاری عمومی و برنامه ریزی های توسعه می باشد...

ادامه مطلب

شیوه ها، انواع و الزامات دورکاری در دنیا

"دورکاری" نوعی شیوه کار است که به شاغل اجازه می دهد بدون نیاز به حضور در اداره تکالیف و وظایف حرفه ای خود را به دور از بروکراسیهای سنتی با انعطاف پذیری بیشتری انجام دهد که یکی از اصول توسعه آن فناوری اطلاعات است...

ادامه مطلب

دو بار بد قولی!

چندی پیش در یکی از جلسات ، یکی از اعضا خاطره جالبی از سفرش به ژاپن نقل کرد. این خاطره جالب شاید یکی از دلایلی باشد که نشان میدهد چرا ژاپن درحال پشت سرگذاشتن همه قدرت‌های صنعتی در دنیا است...

ادامه مطلب

سیزده رمز موفقیت در مدیریت دولتی : طنز ایران

سیزده رمز موفقیت در مدیریت دولتی : طنز ایران...

ادامه مطلب

خط‌مشی عمومی و اجراانی

چکیده

انتخاب ابزار مناسب برای اجرا یکی از مهمترین گام‌های توفیق سیاست‌ها و خط‌مشی‌های عمومی محسوب می‌شود. در صورتیکه سیاستگذاران در زمان تدوین خط‌مشی به شیوه‌های اجرای مناسب بیاندیشند، مسلما خط‌مشی‌های مصوب در اجرا دچار مشکل نخواهد شد. از آنجایی که تحقق خط‌مشی‌های عمومی نشانه کارآمدی آنها می‌با شد، در صورتیکه پیش‌بینی ابزارهای اجرا به درستی صورت گرفته باشد خط‌مشی‌ها، اجرائی می‌شوند و در غیر این صورت، عقیم و بی اثر خواهند بود. در این مقاله ضمن توصیف دیدگاه‌های اجرای خط‌مشی و ارتباط خط‌مشی با مجریان، بررسی اجمالی در زمینه ابزارهای اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین تصویب مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1383-1384 و 1385 بعمل آمده و ضمن آن این نتیجه حاصل گردیده است که اغلب قوانین نسبت به تعیین ابزار اجرایی مسکوت بوده و در موارد معدودی نیز از ابزارهای اجباری استفاده شده است.

ادامه مطلب

مدیریت دولتی نوین و ویژگی های دموکراتیک آن

در دهه های اخیر شاهد ظهور رویکردی جدید در مدیریت دولتی بوده ایم. بعبارت دیگر رویکردی جدید که برای رویارویی با مشکلات و مسائل پیچیده عصر حاضر شکل گرفته است. ضرورت برخورد با چالش هایی از قبیل تغییر تکنولوژی، جهانی شدن، انقلاب اطلاعات و رقابت بین المللی، دولت ها را ناگزیر از ایجاد تغییرات عمده ایی در بخش مدیریت دولتی خود نموده است. پارادایم الگوی سنتی اداره که در بخش اعظم قرن بیستم یک نظریه غالب محسوب می شد، در طی سال های اخیر که شاهد تغییراتی به مراتب وسیعتر از همه تغییرات قرن بیستم بوده ایم، جای خود را به «مدیریت گرایی» یا مدیریت دولتی جدید داده است. ویژگی مهم رویکرد نوین مدیریت دولتی جلب مشارکت مردم در انجام امور و سپردن کارها به دست آنان است. رویکرد «مدیریت گرایی» برای جوامعی مناسب است که در آن ها نظر ارباب رجوع و مشتریان سازمان ها از ارج و اهمیت بالایی برخوردار است، کرامت وارزش انسان مد نظر است و پاسخگو بودن به نیازهای جامعه و رضایت اهل آن هدف اصلی سازمان هاست.

ادامه مطلب

بررسی تطبیقی ساختار مدیریت بلایا در ژاپن و ایران

آنچه در این مقاله به آن می پردازیم بررسی تطبیقی ساختار مدیریت بلایای طبیعی و حوادث غیرمترقبه در ژاپن و ایران است. ما ابتدا به طرح موضوع و ضرورت آن می پردازیم و پس از تعریف مدیریت بلایا و انواع آن ونقش دولت ها در مدیریت بلایا، به بررسی الگوی ساختاری مدیریت بلایا در ژاپن و ایران پرداخته و در نهایت به مقایسه آنها می پردازیم...

ادامه مطلب

ضعف مدیریت

آسیب شناسی گروه اندیشی در تصمیم گیری

شاید برای هر یک از ما پیش آمده باشد که قبل از ورود به یک جلسه تصمیم گیری از یک نظر طرفداری  می کرده ایم ولی زمانیکه در یک جلسه شرکت کرده ودر فضای آن قرار گرفته ایم بدون اراده از آن تصمیم منصرف ویا کاملآ مخالف میگیریم . وا ژه گروه اندیشی توسط ایرونیک مطرح شده ...

ادامه مطلب

← صفحه بعد